evisitor

Obavijest vlasnicima kuća ili stanova za odmor

Poštovani, ovim putem Vas želimo obavijestiti da ste svoj boravak na području Grada Paga dužni prijaviti prema Zakonu o turističkoj pristojbi, čl. 13.

  • 1) Vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.
  • (2) Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70 %.
  • (3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka turističku pristojbu plaćaju kada u kući, apartmanu ili stanu za odmor u općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
  • (4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u godišnjem paušalnom iznosu.
  • (5) Kućom, apartmanom ili stanom za odmor, u smislu ovoga Zakona, smatra se svaka zgrada, apartman ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.
  • (6) Odredbe stavaka 2. i 4. ovoga članka, osim na hrvatske državljane, primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti u sustav e-visitor sve osobe koje borave u toj kući ili stanu i navesti datum odlaska.
Turistička pristojba iznosi 1,33 € po osobi po noćenju i 0,40 € po osobi po noćenju s popustom. Djeca do 12 godina starosti i osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj ne plaćaju turističku pristojbu. Djeca od 12 do 18 godina starosti plaćaju 50% turističke pristojbe.
Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine i iznosi 9,00 € za prva dva člana obitelji po osobi i 3,50 € za svakog slijedećeg člana po osobi.

Obavijest iznajmljivačima

Poštovani, ovim putem Vas želimo podsjetiti da ste turiste koji borave u Vašem objektu dužni prijaviti u roku 24 sata po dolasku putem sustava e-visitor prema Zakonu o turističkoj pristojbi, čl. 22.
Za sve informacije slobodno se obratite Turističko informativnom centru Pag, Vela ulica, svaki dan od 8:00 do 20:00, na broj telefona 023/ 611 286 ili putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a na istom mjestu možete preuzeti uplatnice.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PAGA