ORDINACIJA Dentalne medicine dr. Tonica Bukša, dr.dent.med.

Uz odmor i sunce-koristite dentalne usluge pružamo usluge preventivnih zahvata kirurških, estetskih ispuna i protetskih radova (proteza-metalnih i bezmetalnih, mostove-keramičkih cirkonske, kombinirane radove).